درباره آیکان

آیکان آویژه

آیکان

اولین عرضه کننده تجهیزات و دستگاههای بدنسازی باشگاهی و حرفه ای

 

شرکت ورزشی آیکان در سال 1376 و با تجهیز اولین مجموعه بدنسازی در آن سال ، آغازگر موج گسترده ی استفاده از تجهیزات بدنسازی با دانش روز دنیا در کشور گردید ، تا ورزش حرفه ای و بدنسازی کشور وارد مرحله جدیدی از پیشرفت گردد.

محصولات این شرکت همواره با بهرمندی از بالاترین استانداردهای کیفی ، امکان تمرینی پرفشار همراه با کاهش قابل توجه خطر آسیب دیدگی را فراهم میکند که نوید بخش ارتقاء سطح کیفی تمرینات بدنسازی میباشد.

 

1376 آیکان اولین عرضه کننده تجهیزات و دستگاههای بدنسازی باشگاهی و حرفه ای شرکت ورزشی آیکان در سال 1376 و با تجهیز اولین مجموعه بدنسازی در آن سال ، آغازگر موج گسترده استفاده از تجهیزات بدنسازی با دانش روز دنیا در کشور گردید ، تا ورزش حرفه ای و بدنسازی کشور وارد مرحله جدیدی از پیشرفت گردد. محصولات این شرکت با بهرمندی از بالاترین استانداردهای کیفی ، امکان تمرینی پرفشار همراه با کاهش قابل توجه خطر آسیب دیدگی را فراهم میکند که نوید بخش ارتقاء سطح کیفی تمرینات بدنسازی میباشد. و هم اکنون آیکان برترین عرضه کننده تجهیزات و دستگاههای بدنسازی باشگاهی و حرفه ای توانایی و تعهد آیکان سبب گردیده تا نماینده انحصاری برندهای بین المللی و معتبری چون Cybex (سایبکس) Nautilus (ناتیلوس) TuffStuff (تاف استاف) True (تــرو) Stex (استکس) ، DKN ( دی کی ان ) ، Impulse (ایمپالس) ، HERA ( هِــرا ) و Bailih ( بِیــلی ) در ایران باشد. و با افتخار اعلام میداریم که قویترین کادر پشتیبانی فروش را با بهره گیری از متخصصین الکترونیک و مکانیک و در جهت آرامش خاطر خریداران محترم، در اختیار داریم.

و هم اکنون

برترین عرضه کننده تجهیزات و دستگاههای بدنسازی باشگاهی و حرفه ای

 

توانایی ، تخصص و تعهد آیکان سبب گردیده تا نماینده انحصاری برندهای بین المللی و معتبری چون Cybex (سایبکس) ، Nautilus (ناتیلوس) ، TuffStuff (تاف استاف) ، True (تــرو) Stex (استکس) ، DKN ( دی کی ان ) ، Impulse (ایمپالس) ، HERA ( هِــرا ) و Bailih ( بِیــلی ) در ایران باشد.

و با افتخار اعلام میداریم که قویترین کادر پشتیبانی فروش را با بهره گیری از متخصصین الکترونیک و مکانیک و در جهت آرامش خاطر خریداران محترم، در اختیار داریم.